Personel

Sorumlu Yönetici    :Öğr. Gör. Ömer ERTEN (Veteriner Hekim)
Hayvan Refahı Birimi :Necip Gökhan TAŞ    (Veteriner Hekim)
 Hayvan Refahı Birimi :Cemal BUDAK  ( Veteriner Sağlık Teknisyeni)
Hayvan Bakıcısı ve Yardımcı Personel :Oktay ERSÜ