Hakkımızda

Merkezimiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, gerekli kuruluş ve çalışma izni için çalışmalarını yürütmüştür. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen deney hayvanı üretici kullanıcı tedarikçi kuruluşlara mahsus çalışma izin belgesini 16.01.2020 tarihinde almıştır. 28.10.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete ilanında yönetmeliği yayınlanarak Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi adı alında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezleri bünyesine dahil edilmiştir. Merkezimiz 650 m2 kapalı alandan oluşmaktadır ve temel olarak üç birime ayrılmıştır.

1) Araştırma ve geliştirme alanları olarak hücre kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji laboratuvarları ve ameliyathaneler

2) Deney hayvanı bakım ve barındırma alanları olarak rat, tavşan, fare için üretim, takip, karantina odalarıdır. Merkezimizde üretim ve bakımı yapılan deney hayvanları; Fare ( Mus musculus), Rat (Rattus norvegicus), Tavşan (Lagomorpha leporidae)’dır. Kobay ve Hamster ile yapılacak deneysel çalışmalar için tedarik ve kullanım alt yapımız mevcuttur.

3) Eğitim öğretim alanları olarak dershane ve toplantı odası